KRAV

Fotograf till omslagsbilden: Mikaela Borg

När vi pratar eller skriver om hundträning dyker ordet krav upp – att vi ställer olika typer av krav på hunden. Det kan vara samhället som har övergripande krav men också den enskilda hundägaren. Vad ordet krav innebär är givetvis en tolkningsfråga, dessutom av subjektiv karaktär men vi tänker ändå försöka oss på att bena ut hur hunden kan uppleva krav och vad hundens respons på krav innebär för oss som tränar hund.

VÅR DEFINITION AV KRAV

Vi menar att krav är en förväntan på hunden från en människa – hundägaren vill att hunden ska vara på ett visst sätt eller utföra en uppgift. Krav kan vara tydliga i form av signaler men de kan också vara otydliga – i form av en känsla eller en viss attityd. Vi kan kalla det för ‘tysta krav’. 

Krav kan kopplas till situationen

En vanlig fras som ofta dyker upp är “hunden kan det här” – vi förutsätter att hunden kan utföra det här momentet/beteendet men det är inte självklart. Miljö, dagsform och hälsa är sådana faktorer som kan påverka.
Krav kan alltså kopplas till situation. Hunden gör en association och kopplar viss uppgift till specifik situation. Det betyder också att hunden kan utföra en uppgift klockrent i en situation men inte i en annan. 
Om så är fallet handlar det om att ditt krav i den situationen är “infekterat”. Du har då ställt för höga krav eller så har du haft outtalade dåliga/negativa känslor i den stunden. Kanske du har en dålig dag vilket påverkar din attityd.

Har du en hund som är känslig för krav behöver du planera träningen utifrån dig själv. Känsliga hundar reagerar ofta kraftigt på tysta krav. Ta ansvar för att hunden hamnar i rätt känslostämning innan du påbörjar träningen. När kraven i situationen blir “infekterade” är det, för den här typen av hund, lätt hänt att det sprider sig (varför vi kallar det för just infektion) till din och hundens relation, miljön ni befinner er i och närliggande saker som associeras med det. Ett bra exempel på detta är en unghund, under året som tränades i en sport, gjorde enorma framsteg och var jätteduktig. Hundägaren hade svårt att hejda sig för hunden var så duktig och allt flöt bara på. Helt plötsligt en dag ville hunden inte träna – när hundägaren tog fram träningsattribut och förberedde gick hunden undan och ville inte vara med. Hundägaren förstod ingenting, hunden hade ju gått jättebra på sista träningen! Hunden hade gjort det som efterfrågades av den MEN med dåliga känslor som den troligen visade men på ett så subtilt sätt att hundägaren, som ju var helt uppe i träningen, inte noterade detta. Hundägaren kontaktade oss och fick hjälp att vända hundens känslor. Vi jobbade mycket med belöningskedjor och ritualer för att skapa en annan känsla i hunden och sedan applicerade vi dessa ritualer i den infekterade situationen. Med korta pass och långsiktigt tänkande är nu hunden på väg att få en annan och bättre känsla i träningen.

OÖNSKADE BETEENDEN 

Vi ställer ofta krav på att hunden ska välja bort naturliga beteenden som att skälla eller bita. Problemet är att det är lika självklart för oss att hunden INTE ska göra det som det är för hunden ATT GÖRA det. Dessa beteenden är vad vi kallar för naturliga beteenden – hunden behöver inte anstränga sig, de är “billiga” beteenden. Vill vi komma till rätta med oönskade beteenden som dessa, gäller det att skapa en bra grund av färdigheter hos hunden. Exempel på sådana färdigheter är impulskontroll. Utan dessa färdigheter blir kraven på hunden under träningen orimliga och allt för svåra för hunden att uppnå. Det kan istället förvärra problematiken. Visst kan vi kräva att en hund ska kunna behärska sig och inte ge efter för sin impulser men BARA om vi har tränat hunden i impulskontroll. Ökad impulskontroll kommer inte med åldern – den kommer via hård träning.

Fotograf: Mikaela Borg

KRAV OCH VALMÖJLIGHETER

Det är viktigt att göra skillnad på intention och resultat här. Det är såklart få människors intention att göra hunden illa till mods. Exempelvis kan en synnerligen god intention att ge hunden stor valmöjlighet i sin vardag bli helt fel för hunden. Det är inte ovanligt att vi möter problematik som mer än något annat handlar om att hunden känner ett enormt krav. Ett tydligt exempel är hunden som vi shejpar (klickerträning där man bygger träningen på hundens initiativ till olika beteenden och formar med hjälp av belöning) i vardagliga beteenden. Shejping är en bra träningsform, men inte för alla hundar i alla situationer. För en hund som är ovan vid att träna (göra ett beteende, få belöning) och dessutom är känslig för krav kan shejping få hunden att känna obehag och reagera starkt MOT situationen, exempelvis försöka fly därifrån. Detta trots pålästa, ack så välmenande hundägare. I ett sådant fall kan det vara bättre att helt sonika t e x ta på hunden selen eller lyfta in den i bilen och gå ut eller köra iväg. Det går absolut att träna shejping även med en sådan individ, men inte just då. För en hund som inte är van att bjuda på beteenden eller helt enkelt inte är bekväm med den träningsformen kan shejping bli ett tyst krav som gör hunden initiativlös, istället för som det var tänkt, tvärtom. 
Märk väl att exemplen ovan gäller en hund som inte har problem med rädslor, att åka bil eller att bli hanterad av människor. 

HUNDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Det här tangerar en annan viktig del i ämnet, nämligen hundens förutsättningar i förhållande till träningen. Vi är alla troligtvis överens om att hundar har en personlighet den föds med och egenskaper som vi inte kan rå på. Vi kan utveckla dessa egenskaper i olika riktningar men inte ändra en individs personlighet. Möjliggör träningen att hunden lyckas eller finns där en obalans? Inom klickerträning pratar man om kriterier, svårighetsgraden hunden behöver uppnå för att få sin belöning, och att dessa ska vara anpassade så att hunden lyckas med ett visst intervall (minst 8 av 10 lyckade försök). Det är lätt hänt att träningen blir mekanisk om vi tänker alltför mycket på kriterier. Mekanisk träning är ett jättebra sätt att förstöra träningen med en hund som är känslig för krav.

Mekanisk träning är ett jättebra sätt att förstöra träningen med en hund som är känslig för krav

Däremot krävs en känsla för svårighetsgrad och att känna av sin hund. Det här kan vara svårt om man länge har tränat på ett visst sätt och kan kräva en del problemlösning i form av knep och knåp. Det finns hundar som slutar leverera om inte den rätta känslan infinner sig och hur ska man hantera det? Då gäller det att jobba i korta pass med bästa känslan och sedan bygga på detta. De typen av hunden tänker och känner efter för mycket och om det blir många pass med dålig känsla kan hunden fastna i ett mönster som på sikt blir ett inlärt beteende.

TYSTA KRAV I RELATIONEN 

Låt oss ta det här en nivå “högre”. Om träningen inte fungerar med hunden och hunden helt enkelt inte har förutsättningar att uppnå de krav du ställer på hunden och vad ni ska göra tillsammans – vad händer då? Är det OK att sälja en hund som inte uppfyller ens mål och förväntningar i vardag & sport? Här finns det mycket åsikter (och krav) på hur det bör gå till. Många anser att “man har den hund man har” och får göra det bästa av situationen MEN hur fungerar det känslomässigt för hunden och hur påverkar det relationen? Någon får betala och tyvärr är det oftast hunden. Även om man älskar hunden är det ur hundens synvinkel bättre att få komma till en annan ägare som kanske uppskattar hundens förutsättningar och tycker att de räcker mer än väl. Att leva med en hund och inombords känna/ha en önskan att hunden var annorlunda – det är bra exempel på tysta krav som kan påverka hunden negativt långsiktigt.

SOCIALA KRAV

Det finns även krav i sociala situationer där hunden använder oönskade beteenden för att slippa kravet och uppnå en känsla av lättnad. Det finns vissa hundtyper och raser, som är extra känsliga för krav i sociala situationer. Det kan också handla om en hund som aldrig blev rätt eller väl socialiserad som valp och unghund, en oerhört kritisk period för resten av hundens liv. Vissa hundar som har ett stort behov av kontroll parallellt med att de är avlade för samarbete med människan – kan anses “lömska” då de, när en person klappar på dem och de ser ut att tycka mycket om det, plötsligt vänder sig om och markerar mot personen. Det är ett vanligt missförstånd att det beror på att hunden är aggressiv eller att det handlar om brist på respekt/ledarskap från hundens sida. Det är ett mänskligt sätt att se på situationen, men det är inte rättvist att utesluta hundens perspektiv. 

Fotograf: Mikaela Borg

Hunden i exemplet ovan kan mycket väl tycka om att bli klappad. Men när det sker under lång tid, personen ifråga slappnar av eller inte pausar och ger hunden ETT VAL att gå undan, då uppstår ett krav. Det behöver inte vara människans intention, men i och med att hunden UPPLEVER att den inte har något val kan en sådan typ av hund istället ta till ett oönskat beteende som att plötsligt nafsa.  

En så enkel åtgärd som att klappa mycket (!) korta stunder och sedan ta en paus – eller ännu hellre klappa kort och sedan vänligt men bestämt be hunden gå undan (eller att hundägaren kallar in hunden) kan lära hunden att sociala situationer inte innebär krav, utan att den både kan, får och bör gå undan innan den känner sig manad att markera. Om hundägaren kan läsa sin hund och ta undan den innan det tysta kravet får fäste – då uppstår aldrig det här problemet.

Sammantaget är krav och kriterier en stor del av vår vardag och träning med hunden. Vi måste kunna ställa krav på hunden men det innebär också att hunden faktiskt får ställa krav på oss. Vår uppgift är att se till att hunden har de grunder och färdigheter som krävs för att kunna uppfylla de krav som ställs på hunden – inte bara från oss utan från samhället i stort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close