OM MARJA & ANNA

MARJA SEIDEMO

Jag heter Marja Seidemo och har jobbat aktivt med hund sedan 2006, då jag startade mitt företag. Sedan dess har jag hållit hundkurser nästan varje vecka och jag tycker fortfarande det är lika roligt! Vid sidan av arbetet som Hundinstruktör är jag också Beteendeutredare och var klar med min utbildning 2008. Jag har träffat många hundar med olika typer av problematik vilket ökat mitt intresse för beteenden: hur vi kan förstå och förändra dem. Det har också gett mig en bred erfarenhet som lett till att jag idag är specialiserad på svår beteendeproblematik hos hund. Jag drivs av en lust och nyfikenhet till ny kunskap och nya möten. Att förmedla min erfarenhet och kunskap till andra ger också mycket inspiration tillbaka

Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och jag jobbar mycket med grundfärdigheter där hunden lär sig att det lönar sig att göra rätt val, ta initiativ och vara delaktig. Jag har även utarbetat ett eget koncept, Stationsträning som kan användas i vardagen men också när det gäller beteendeproblem eller aktivering/träning med dagishundar. Konceptet syftar till att stimulera hunden både, fysiskt och mentalt samt utveckla relationen mellan hund och förare.

Mina kurser har ofta teman och känns igen med sina speciella namn, som Sansa Dig för högenergihundar, Vilja & Våga för rädda och ljudkänsliga hundar, Storm eller Stilla, Slyngel, Fokusera Mera!, En Kreativ kurs, Skogstokig och Fokus- och belöningsutveckling. Jag har också Hundmöteskurs där vi jobbar både med mina grundfärdigheter och egna övningar som hjälper hunden att välja en annan strategi/beteende.

Min största inspiration är de hundar jag möter, som jag får lära känna, förstå och hjälpa. Dessa hundar har i flertalet fall beteendeproblem som bottnar i många komponenter och detta “detektivarbete” har gett mig ökade färdigheter och spetskompetens inom vissa områden:

 • Reaktiva/utåtagerande hundar
 • Slagsmål- och bitproblematik
 • Resursförsvar
 • Ljudrädsla
 • Svår ångestproblematik
 • Bull- och muskelhundar
 • Högenergihundar
 • Omplacerings- och Rescuehundar

Min bakgrund består till stor del av arbete med djur, inte bara hundar. Jag har arbetat på kennel, djurpark, stall och varit aktiv som tävlingsarrangör inom hästsektorn. Under flera år har jag även drivit ett djurhem, vars syfte var att rädda och omplacera hemlösa djur. Att arbeta med djur innebär ofta en tät kontakt med människor vilket jag uppskattar och det har också gjort att jag jobbat mycket med teaterverksamhet i undervisningssammanhang men även genom att själv stå på scen. Utöver detta har jag en del poäng i pedagogik och litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

På fritiden tränar och tävlar jag med mina hundar Lyra, malinois född 2019 och Greta, holländsk herdehund, född 2020,  i sporterna Mondioring och Tävlingslydnad.

Kontakt: marja@hundvetare.se

Uppdrag

2021   Lärare på yrkesutbildning Hundinstruktör KomVux Lerum

2020 Konsult hos Hund i Centrum, hunddagis. Ett  pågående projekt som resulterat i vidareutbildning för samtlig personal, på Hund i Centrums två hunddagis, där vi arbetat med kreativ aktivering, berikning av dagishundar, stationsträning inomhus och utomhus samt en ökad förståelse för beteendeproblem på hunddagis. Projektet omfattar också en berikningsmodell för ombyggnation av hundboxar och korridorer.

2020 – 2018    Kungliga Hundar – Instruktör och beteendeutredare

2020 – 2018    Royal Dog Education – Huvudlärare på Beteendeutredarutbildning och Hunddagisutbildning

2017 – 2015    Hallå Hund – Instruktör och beteendeutredare

2015 – 2006    Hundskola i egen regi

Genom åren har jag haft många kurser och föreläsningar för uppfödare, rasklubbar, studieförbund mfl.

Längre utbildningar

2015 Specialsöksutbildning – Norrköpings Hundcenter 

2015 Kreativ Hundförarutbildning  – Game on Puppy 

2013 Rallylydnadsinstruktör – Kungliga Hundar 

2012 Canis Klickertränarutbildning – Canis

2012 Inlärningsteori – SWDI 

2008 Beteendeutredare – Hundutbildningsgruppen 

2007 Viltspårsinstruktör – Hundutbildningsgruppen 

2006 Hundinstruktör – Hundutbildningsgruppen 

2006 Fördjupad Hundägarutbildning 360 grader – Hundutbildningsgruppen 

Pågående utbildningar

2021 Scent for six – The School of Canine Science

Föreläsningar/kurser

2021 A dose of hope 1-2, supplements and medication – Behaviour vets

2020 Deep dive, Nevilles story, sensory integration – Behaviour vets

2020 From puppy to training dog –  SWDI

2020 The Great big dog aggression workshop – Mikael Shikashio and Dr Chris Pachel

2020 Animals in control – Carpe Momentum

2020 Aggression Dog Conference

2020 Losing Lulu, exploring behavioral euthanasia – Trish Mc Millan and Sue Alexander

2020 Livestock Guardian dogs – Erin Willliams

2019 Start button behaviours – Carpe Momentum

2019 Dogs emotions and cognition – Brian Hare, Duke University 

2017 Inlärningsteori ABC – Eva Bertilsson

2014 Spår – SWDI

2013 Lekutveckling SWDI

2013 Stress SWDI

2013 Hundmassage grunder – Martina Sunnås

2013 Freestyle camp – Emily Larlham/Kikopup

2012 Freestyle seminar – Emily Larlham/Kikopup

2012 BAT Seminar – Grisha Stewart

2012 Lekutveckling – Siv Svendsen

2009 Progressive Reinforcement Training – Emily Larlham/Kikopup

2020 – 2012 Kurser i tävlingslydnad med Brigitte van Gestel, Jessica Johansson, Siv Svendsen, Maria Brandel, Jenny Wibäck, Frida Wallén, Emma Edvardsson.

ANNA LINDQUIST

Min erfarenhet av att möta och hjälpa hundägare började 2009 med att jag gick bredvid andra instruktörer på olika hundskolor. Där väcktes ett intresse för att träna både människor och hundar. 

Några år efter studenten utbildade jag mig till hundinstruktör i Åre hos Hundsteg. Där blev det tydligt att det var just hundars beteenden och inlärning jag ville fördjupa mig i. Därför var det ett givet steg att vidareutbilda mig till Beteendekonsult 2017. Under några år följde gruppkurser, privatkurser, föreläsningar och beteendeutredningar i Kungliga Hundars regi. 

Att förmedla kunskap är någonting som engagerar mig mycket. I mitt arbete som gymnasielärare lär jag mig mycket om hur vi bäst skapar förutsättningar för lärande genom bland annat motivation och stöttning. 

Det är just kombinationen av coachning av människor och analys av hundars beteende som jag tycker är särskilt roligt i mitt jobb. Min spetskompetens ligger i

 • Hundmötesproblem
 • Separationsångest
 • Högenergihundar
 • Stressrelaterade beteenden
 • Oönskade beteenden
 • Frivillig hanteringsträning
 • Rädda hundar

Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Ett viktigt steg på den vägen var att tillsammans med Marja Seidemo ta fram utbildningen Beteendeutredare.

Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter – både hos hundar och hos hundägare. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär och mötet med andra erfarenheter som lärarjobbet innebär. Kombinationen passar mig perfekt. Det är väldigt utvecklande och lärorikt!

Det är viktigt för mig att förena teori och praktik. En riktigt bra beteendeutredare och lärare har stor bredd: är både uppdaterad inom forskning, förmåga att förmedla det på ett lättfattligt vis och är bra på att träna hund. Det handlar om att kunna träna många olika typer av hundar, inte bara sin egen personliga favorit, och förstå att alla hundar har olika förutsättningar. Jag har själv haft flera högenergihundar och vet verkligen vad det innebär att leva med en sådan typ av hund i en stadsmiljö. Det ställer stora krav på kreativitet och kunskap för att kunna möta upp hundens behov. En högenergihund har styrkor och svagheter som alla hundtyper, det får bara större konsekvenser om hunden gör fel val. Genom att lära hunden färdigheter som den behöver när miljön är svår – hjälper jag hunden att lyckas. 

Ett ämnesområde jag fördjupar mig i är separationsångest. Det är en typ av problematik som få pratar om och skapar stora hinder i vardagen för både hund och hundägare. Det skapas snabbt mönster som är svåra att ta sig ur. Mitt arbete som beteendeutredare består i att skapa en åtgärdsplan som gör att mönstret vänder och att hunden känner ett lugn över att vara ensam hemma. 

Jag har utbildat mig till barmarksdragsinstruktör samt personspårinstruktör. Det har jag gjort för att kunna förse hundägare och hundar med en mer kreativ vardag. Det finns så mycket roligt vi kan göra med våra hundar, det gäller ibland att någon visar hur!

I dagsläget har jag en holländsk herdehund född 2011 som heter Razz. Vi är aktiva med personspår, uppletande och barmarksdrag. 

Kontakt: anna@hundvetare.se

Uppdrag

2021 – Pågående KomVux Lerum – Lärare på yrkesutbildningen Hundinstruktör
2015-2020 Kungliga Hundar – Instruktör och beteendeutredare
2010-2015 Lärling hos hundskolor

Genom åren har jag haft många kurser och föreläsningar för uppfödare, rasklubbar, studieförbund mfl.

Längre utbildningar

2021 – Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk – Göteborgs universitet
2016 – Beteendekonsult – Royal Dog Education
2015 – Draghundsinstruktör – Hundsteg
2017 – Personspårsinstruktör – Aktiv Hund
2015 – Hundinstruktör – Hundsteg
2013 – Kurspaket i kognitionsvetenskap – Göteborgs universitet

Pågående utbildningar

Do-it-yourself separation anxiety program- Moira Hechenleitner

Föreläsningar/kurser

2021 – Deep dive, Nevilles story, sensory integration – Behaviour vets
2020 – From puppy to training dog –  SWDI
2020 – The Great big dog aggression workshop – Mikael Shikashio and Dr Chris Pachel
2020 – Animals in control – Carpe Momentum
2020 – Aggression Dog Conference
2020 – Losing Lulu, exploring behavioral euthanasia – Trish Mc Millan and Sue Alexander
2020 – Livestock Guardian dogs – Erin Williams
2020 – PTSD in dogs – Barbara Lloyd
2020 – Resource guarding – Raising canine Sarah Dixon
2019 – Start button behaviours – Carpe Momentum
2017 – Inlärningsteori ABC – Eva Bertilsson
2013-2020 Tävlingslydnad för Jessica Johansson, Siv Svendsen, Pia Albinsson, Ditte Andersson, Heléne Lindström

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close